Tin mới –  Kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước


Kim tiền đeo đẳng - Ảnh 1.

Thông tư 04/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước

Kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm hàng tháng

Thông tin này được Bộ Nội vụ công bố tại thong-tu-04-2018-tt-bnv-ve-bo-nhiem-phu-cap-trach-nhiem-cua-ke-toan-truong-phu-trach-ke-toan  ngày 27/03/2018 hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, người phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Analyzing financial data

Tham khảo: Doanh nghiệp thương mại

Theo đó, người được bổ nhiệm làm kế toán trong đơn vị chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; trong đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng 0,1 so với mức lương cơ sở.

Kế toán trưởng tại Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan; cơ quan Nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở.

Xem thêm: Hạch toán tài sản cố định

Thông tư này được có hiệu lực từ ngày 15/05/2018