Kế toán viên cần biết để xác định các loại thuế cho doanh nghiệpDoanh nghiệp hoạt động cần đóng thuế cho nhà nước. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp với nhà nước để đảm bảo môi trường hoạt động công bằng, an toàn. Kế toán viên thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp, cần xác định được loại thế cần đóng.

Để hỗ trợ hoạt động kế toán thuế hiệu quả, doanh nghiệp có thể mua phần mềm kế toán MISA hỗ trợ nghiệp vụ. Tuy nhiên, kế toán viên vẫn cần nắm rõ đặc trưng các loại thế để thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ quan trọng. Chia sẻ dưới đây về các xác định các loại thế sẽ hữu ích cho kế toán viên.

Các loại thế doanh nghiệp cần đóng và cách xác định

Doanh nghiệp hoạt động được hưởng mô trường kinh tế thị trường minh bạch, công bằng, cơ hội hợp tác quốc tế… yêu cầu cần thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Dưới đây là tổng hợp các loại thuế phổ biến mà doanh nghiệp cần đóng cho nhà nước, cùng cách xác định chính xác:

  • Thuế giá trị gia tăng: Tiền thuế được tính ngay trên giá thành sản phẩm, người tiêu dùng là đối tượng phải chịu thuế. Với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sản xuất, buôn bán giao dịch cũng cần nộp thuế GTGT theo quy định. Thời gian tính thuế GTGT ngay sau khi chuyển nhượng chủ sở hữu với hàng hóa và sau khi hoàn tất bàn giao dịch vụ. Mức thuế suất 0%, 5%, 10% cho từng loại hàng hóa, trên giá trị hàng.
  • Tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Khoản đóng góp bắt buộc được tính dựa trên thu nhập của doanh nghiệp cho nhà nước. Công thức tính cơ bản: Thuế TNDN = doanh thu tính thuế x thuế suất. Mức tính thế sẽ có điều chỉnh và thay đổi.
  • Tính thuế thu nhập cá nhân: Khoản thu bắt buộc của cá nhân đóng góp cho nhà nước. Xác định dựa trên các khoản thu nhập chịu thuế (mua bán hàng hóa, dịch vụ, các khoản thừa kế, quà tặng).
  • Tính thuế xuất nhập khẩu: Thời gian tính thuế là thời gian thực hiện kê khai hải quan.

Mua phần mềm kế toán MISA hỗ trợ doanh nghiệp kế toán thuế hiệu quả

Kế toán viên sẽ thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế, lên báo cáo tài chính và tính toán khoản thuế chính xác. Yêu cầu doanh nghiệp cần thực hiện tuân thủ quy định tính thuế, thời gian và thời hạn nộp tánh bị xử phạt.

Sử dụng phần mềm kế toán thuế sẽ giúp kế toán viên tính toán, xác định thuế doanh nghiệp phải nộp nhanh chóng. Chỉ cần ghi chép và tổng hợp thông tin kế toán thuế chính xác, hóa đơn chứng từ cụ thể… phần mềm sẽ trả kết quả tính thuế chi tiết, giúp hạch toán số liệu nhanh chóng.

Đặc điểm phần mềm được thiết kế trên nghiệp vụ được quy định trong 3 thông tư cơ bản 132, 133, 200 về chế độ kế toán, giúp kế toán viên hạch toán tài chính hiệu quả, đầy đủ.

Kế toán thuế là công việc quan trọng, cần được thực hiện chính xác, đầy đủ theo quy định của nhà nước. Các loại thuế: GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài… được tính theo những công thức khác nhau, được quy định rõ ràng. 

Phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/bao-gia/Home/Quotation sẽ hỗ trợ kế toán viên trong ghi chép thông tin, kê khai và báo cáo thuế chính xác. Liên hệ ngay với MISA để được tư vấn phần mềm kế toán phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.