Hơn 136 tỷ đồng tăng cường chăm sóc sức khỏe cho trẻ em

Posted by
Hơn 136 tỷ đồng tăng cường chăm sóc sức khỏe cho trẻ em - Ảnh 1.

Dự án được thực hành từ năm 2017-2021, vị trí thực hành dự án cấp quốc gia (tại Hà Nội) và ba tỉnh giấc trọng tâm: Gia Lai, Kon Tum và Điện Biên.

Về hạn mức vốn của dự án, vốn ODA không hoàn lại là 5.119.595 USD (hơn 112 tỷ đồng); vốn đối ứng bằng tiền mặt 16.036.659.088 đồng, bằng hiện vật tương đương 8.056.332.000 đồng (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hàng ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn sẵn có).

Dự án nhằm góp phần tăng mạnh năng lực của chuỗi hệ thống y tế trong lĩnh vực bà mẹ-trẻ em nhằm mở mang độ bao phủ và nâng cao chất lượng cho sản xuất trẻ em đầy đủ (IECD).

Đó là các phục vụ như chăm nom sức khỏe, chăm nom dinh dưỡng, vệ sinh không gian cho trẻ em, khác biệt là nhóm trẻ dễ bị thương tổn góp phần bảo đảm hòa nhập xã hội và công bằng xã hội vì chất lượng của nòi cũng như chất lượng của nguồn nhân công xây đắp và bảo vệ giang sơn trong mai sau.

Dự án sẽ can thiệp chăm nom sớm đầy đủ được triển khai lồng ghép tại cộng đồng và tuyến y tế cơ sở trên cơ sở nâng cao năng lực của cán bộ y tế tuyến trung ương và tỉnh giấc; các chiến lược truyền thông đổi thay hành vi lồng ghép nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành vi chăm nom sức khỏe bà mẹ, trẻ em, tiêm chủng mở mang, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh không gian có ảnh hưởng tới IECD được xây đắp và phổ quát…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế rà soát, bảo đảm thực hành dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách quốc gia khác.

Bên cạnh đó, xây đắp cơ nhạo báng quản ý dự án ăn nhập; xác định rõ bổn phận của cơ quan cơ bản, chủ dự án, các cơ quan đồng thực hành trong triển khai thực hành, bảo đảm tiến độ và hiệu quả dự án.

Đồng thời, kết hợp với nhà tài trợ xây đắp, ưng chuẩn và triển khai thực hành dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.